Home » Soal Post Test TKD Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Soal Post Test TKD Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Welcome to your Post Test TKD Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Nama Lengkap
Nomor Handphone
Id Line
Alamat Email
Asal Sekolah
Kota Asal
1.

Pada tanggal 16 Oktober 1945, Wakil Presiden mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden X yang berisi tentang?

2.

Rancangan UUD hasil sidang BPUPKI kemudian dijadikan bahan sidang PPKI pada 18 Agustus 1945. Pada siding tersebut dilakukan penyempurnaan sila pertama Pancasila dan Rancangan UUD 1945. Sila pertama Pancasila yang semula berbunyi "Ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab" diubah menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Penyempurnaan sila pertama Pancasila merupakan usulan dari ....

3.

Dalam sidang hari kedua pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI mengambil dua buah keputusan lagi yaitu ....

4.

Tokoh perumus teks Proklamasi kemerdekaan Indonesia antara lain ....

5.

Tokoh pemuda yang pertama kali mengetahui adanya berita kekalahan Jepang adalah?

6.

Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia adalah ....

7.

Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang untuk pertama kalinya dan menghasilkan satu keputusan penting, yaitu ....

8.

Kota Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat pada tanggal ....

9.

Tugas Chuo Sangi In adalah ....

10.

Keanggotaan Chuo Sangi In yang diangkat oleh saiko shikikan berjumlah ....


Tinggalkan Balasan